Czy Hitler przeżył II WŚ?

31 maja 2017 o 20:56

hitler-salutWedług oficjalnej wersji, Adolf Hitler 1 maja 1945 roku, tuż po wzięciu ślubu z Evą Braun razem popełnili samobójstwo. Ich zwłoki zostały wyłożone przy awaryjnym wejściu do berlińskiego bunkra stanowiącego ówczesną kwaterę Fuehrera polane benzyną i spalone. Wersję tą potwierdzają: oficjalny komunikat władz III Rzeszy z 1 maja 1945 r. o śmierci ich wodza, późniejsze zeznania świadka palenia zwłok Fuehrera i jego nowo zaślubionej małżonki, członka ochrony pracującej w bunkrze Hitlera w Berlinie, jak również fakt, że relacja świadka znalazła potwierdzenie w fakcie, iż nadpalone zwłoki we wskazanym przez świadka miejscu zostały znalezione przez Sowietów. Ich identyfikacji dokonano także na podstawie informacji o stanie uzębienia Adolfa Hitlera i Evy Braun uzyskanych od asystentki ich dentysty.
Poza oficjalną wersją jest szereg innych wersji dalszych losów Hitlera, począwszy od absurdalnych, jakoby Hitler zamieszkał w Legnicy, przez zupełnie fantastyczne, takie jak to, że po wojnie Hitler rezydował w nazistowskiej bazie na Antarktydzie.
Są również wersje bardziej realistyczne. francisco-francoNa przykład, że Hitlerowi azylu udzielił Hitlerowski dyktator gen. Franco. Niewątpliwie Franco miał dług wdzięczności wobec Hitlera, który w latach 30-tych wsparł Franco w hiszpańskiej wojnie domowej. Hitler miałby mieszkać w pałacu Franco i pracować tam jako ogrodnik. Wersję tą potwierdzają relacje świadków, jakoby słyszano tam język niemiecki oraz zamówienia medykamentów do pałacu Franco, to znaczy od 1945 roku zamawiano takie medykamenty, jakie przyjmował Hitler.
Inną wersją jest przelot do sprzyjającej Hitlerowi frankistowskiej Hiszpanii, a następnie podróż U-botem z Wysp Kanaryjskich do Argentyny. Wersja ta jest o tyle wiarygodna, że wówczas Argentyna była rządzona przez Juana Perona, który sprzyjał nazistom. Około 9 tysięcy nazistów pod koniec wojny uciekło do Ameryki Południowej, głównie do Argentyny, w tym, co zostało oficjalnie potwierdzone – Joseph Mengele, Adolf Eichmann. Hitler z Evą Braun miał zamieszkać na odseparowanym puszczą ranczu Inalco, do którego można było dostać się tylko drogą powietrzną lub wodną, położonego na obrzeżach wsi San Carlos de Bariloche, znanej oficjalnie z tego, że po II wojnie światowej osiedliło się w niej dużo Niemców.jezioro-inalco-argentyna
Wszystkie alternatywne wersje losów Hitlera zakładają, że przed wejściem do berlińskiego bunkra spalono zwłoki sobowtóra Hitlera oraz modelki, która miała przypominać Evę Braun.
Niedawno wersja oficjalna została poddana w wątpliwość. Spalone domniemane zwłoki Hitlera i Evy Braun zostały zabrane przez Sowietów. Jurij Andropow, do 1982 roku szef KGB, polecił zniszczyć ich kości. Ale zachował się domniemany fragment czaszki Hitlera. Badania genetyczne tego fragmentu czaszki wykazały, że należał on do ok. 20-letniej kobiety. To prowadzi do wniosku, że wersja oficjalna losów Hitlera jest tak samo prawdopodobna, jak np. wersja argentyńska, która według niektórych mediów podobno ma potwierdzenie w dokumentach FBI.