Antyhitlerowski ruch oporu część 1

25 listopada 2015 o 21:24

Adolf-Hitler-woskowa-postacWbrew powszechnej opinii, obywatele hitlerowskich Niemiec nie zawsze i nie w pełni popierali działania swego przywódcy. W kręgach wojskowych i cywilnych pojawiały się pierwsze grupy przeciwników, oponentów politycznych Adolfa Hitlera. Ruch oporu wobec Führera z roku na rok rósł liczebnością członków, choć nie można uznać go za mocno zagrażającego ideologii nazistowskiej. Niemniej jednak aktywność jego członków miała mniejsze lub większe konsekwencje w polityce wewnętrznej oraz międzynarodowej.

Koniec Wilczego Szańca

19 lutego 2014 o 03:41

koniecDruzgocąca klęska niemieckiej szóstej armii pod Stalingradem w 1943 roku była prawdziwym punktem zwrotnym w historii całej II Wojny Światowej. Kto wie, jak dzisiaj wyglądałaby mapa polityczna całego świata, gdyby losy tej bitwy potoczyły się inaczej.

Ważne osobistości w Wilczym Szańcu

19 lutego 2014 o 03:38

osobistosciAdolf Hitler po raz pierwszy przybył do Wilczego Szańca 24 czerwca 1941 roku. Kwatera, która początkowo miała być tylko polową i tymczasową siedzibą wodza, szybko stała się głównym ośrodkiem dowództwa i pod względem efektywności zarządzania – niczym nie odbiegała od standardów berlińskich.

Adolf Hitler o Wilczym Szańcu, czyli kilka anegdot z kwatery III Rzeszy

19 lutego 2014 o 03:38

hitlerHistoria II Wojny Światowej jest zagadnieniem na tyle szerokim, że wyczerpujące i ostateczne opisanie wszystkich jej aspektów jest po prostu niemożliwe. Wprawdzie obecne źródła historyczne opisują jej poszczególne wydarzenia w sposób, który wydawać by się mógł wyczerpujący, to jednak prawie zawsze po skończeniu tego typu lektury, pojawia się uczucie niedosytu. Przybliżyliśmy już Wam wiele zagadnień związanych z Wilczym Szańcem, nie powiedzieliśmy jednak – co o swojej kwaterze myślał sam Adolf Hitler.

Poszczególne etapy budowy Wilczego Szańca

19 lutego 2014 o 03:37

poczatekHistorycy zgodnie twierdzą, że pomimo wszelkich antypatii względem osoby Adolfa Hitlera, trzeba mu oddać jedno – wniósł pewne novum w zakresie strategii i taktyki prowadzenia konfliktów zbrojnych.

Mowa tu oczywiście o wojnie błyskawicznej, tzw. „Blitzkriegu”, którego nadrzędnym celem było równoczesne zaatakowanie danego kraju za pomocą wszelkiego typu wojsk, celem jak najszybszego podbicia terenu i niezwłocznego rozpoczęcia działań okupacyjnych. Wojna z Rosją miała, w mniemaniu Hitlera, wyglądać podobnie. Podbicie Rosji wydawało się zadaniem na tyle łatwym, że zdobycia całego kraju spodziewano się już po kilku miesiącach.