Wilczy Szaniec. Ostateczne przeznaczenie

31 stycznia 2017 o 22:06

czolg„Szkoła organizuje wycieczkę do Wolfenschanz, w trakcie której będziemy zwiedzać miejsce w którym nasz Fuehrer ciężko pracował nad stworzeniem dla naszego narodu niezbędnej przestrzeni życiowej. Koszt wycieczki to 20 Reichsmark na jedną osobę. Zapisy do końca lutego. Liczba miejsc ograniczona.” Tak mogło wyglądać ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w niemieckiej szkole, jeśli III Rzesza wygrałaby wojnę ze Związkiem Radzieckim. Hitler od początku planował podbój ziem słowiańskich, aby zapewnić narodowi niemieckiemu przestrzeń życiową (Lebensraum). Wiadomo to już z jego książki Mein Kampf, która stała się „biblią” nazistów.

Wilczy Szaniec był stałą kwaterą główną Hitlera, na czas planowanej wojny z ZSRR. Według pierwotnych miał być to blitzkrieg i zakończyć się w 1941 roku. Wojna z ZSRR trwała dłużej, w związku z tym Wilczy Szaniec, który pierwotnie był nieco prowizoryczny, został rozbudowany i był ciągle ulepszany, aż prawie do końca wojny. Niezależnie od tego jak długo trwałaby wojna III Rzeszy z sowietami, jeśli Niemcy by tę wojnę wygrali, z pewnością Wilczy Szaniec byłby miejscem kultowym.wilczy-szaniec Nie stanowiłby już kwatery dowodzenia, ta jego funkcja byłaby już zbędna. Byłoby to muzeum. Miejsce, do którego ciągnęłyby wycieczki szkolne oraz organizowane przez Hitlerjugend, aby młode pokolenie mogło zobaczyć w jakich warunkach ich wielki, największy w dziejach wódz pracował nad zdobyciem dla nich przestrzeni życiowej. Ostateczne przeznaczenie Wilczego Szańca było pewne. To nie jest spekulacja.
Jak wspomniano, pierwotnie zakładano, że wojna z sowietami zakończy się w 1941 roku. Więc Wilczy Szaniec składał się głównie z prowizorycznych baraków. Po wygranej, baraki można byłoby rozebrać i wykorzystać na inne potrzeby. Adolf Hitler stał jednak na innym stanowisku. Uważał, że po wygranej wojnie Wilczy Szaniec powinni zwiedzać członkowie Hitlerjugend w celach edukacyjnych, aby widzieli w jakich warunkach realizowano plany zdobycia Lebensraum.
bunkierNa szczęście plany Hitlera co do Wilczego Szańca ziściły się tylko częściowo, gdyż wojnę przegrał. Mimo przegrania przez niego wojny, Wilczy Szaniec faktycznie jest muzeum, do którego ciągną wycieczki. Jest to muzeum jego klęski, muzeum upadku niechlubnego krótkotrwałego imperium zła, stworzonego przez Hitlera.
Niezależnie od tego, jak potoczyłaby się historia ostateczne przeznaczenie Wilczego Szańca było takie same lub zbliżone. W każdym wypadku miało być to muzeum, choć w zależności od biegu historii, to muzeum miałoby symbolizować coś innego. Niemcy nie chcieli, aby w razie ich przegranej, cokolwiek z Wilczego Szańca się zachowało. Niemieccy saperzy nie byli w stanie jednak wysadzić wszystkiego. Los okazał się przekorny. Choć zgodnie z wolą Hitlera ostatecznie Wilczy Szaniec miał stać się muzeum jego sukcesu, ostatecznie stał się muzeum, ale wbrew jego woli, symbolizującym jego klęskę.