Czy Hitler przeżył II WŚ?

31 maja 2017 o 20:56

hitler-salutWedług oficjalnej wersji, Adolf Hitler 1 maja 1945 roku, tuż po wzięciu ślubu z Evą Braun razem popełnili samobójstwo. Ich zwłoki zostały wyłożone przy awaryjnym wejściu do berlińskiego bunkra stanowiącego ówczesną kwaterę Fuehrera polane benzyną i spalone. Wersję tą potwierdzają: oficjalny komunikat władz III Rzeszy z 1 maja 1945 r. o śmierci ich wodza, późniejsze zeznania świadka palenia zwłok Fuehrera i jego nowo zaślubionej małżonki, członka ochrony pracującej w bunkrze Hitlera w Berlinie, jak również fakt, że relacja świadka znalazła potwierdzenie w fakcie, iż nadpalone zwłoki we wskazanym przez świadka miejscu zostały znalezione przez Sowietów.

Wilczy Szaniec w rękach Lasów Państwowych

30 kwietnia 2017 o 20:47

korpo-sad-pracyWilczy Szaniec nie ma szczęścia co do swojego funkcjonowania. Na szczęście turyści na tym jak na razie nie cierpią. Tymczasem batalie sądowe między dotychczasowymi dzierżawcami, spółką Wilcze Gniazdo, a Lasami Państwowymi, reprezentującymi Skarb Państwa, w końcu się zakończyły. Wilczy Szaniec wraca do Lasów Państwowych.

Eugenika w rękach Hitlera

28 lutego 2017 o 22:37

eugenikaTeorie Adolfa Hitlera na temat czystości ras, niemieszania ich, wyższości jednej nad drugą, nie wzięły się znikąd. Szaleniec zainspirował się pracą niemieckich eugeników E.Bauera, F.Lentza i E.Fischera. To oni wydali w Niemczech pierwszy podręcznik poświęcony czystości rasowej. To właśnie ta pozycja posłużyła Hitlerowi do napisania słynnego Mein Kampf. To właśnie te idee zostały przekute na postulaty rasy panów.

Wilczy Szaniec. Ostateczne przeznaczenie

31 stycznia 2017 o 22:06

czolg„Szkoła organizuje wycieczkę do Wolfenschanz, w trakcie której będziemy zwiedzać miejsce w którym nasz Fuehrer ciężko pracował nad stworzeniem dla naszego narodu niezbędnej przestrzeni życiowej. Koszt wycieczki to 20 Reichsmark na jedną osobę. Zapisy do końca lutego. Liczba miejsc ograniczona.” Tak mogło wyglądać ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w niemieckiej szkole, jeśli III Rzesza wygrałaby wojnę ze Związkiem Radzieckim. Hitler od początku planował podbój ziem słowiańskich, aby zapewnić narodowi niemieckiemu przestrzeń życiową (Lebensraum). Wiadomo to już z jego książki Mein Kampf, która stała się „biblią” nazistów.

Kolosy wchłonięte przez bagno

31 grudnia 2016 o 16:09

hitler-autoPrzenieśmy się alternatywnego świata, w którym hitlerowska III Rzesza wygrała II wojnę światową. Jest rok 2016. Berlin. Wchodzimy na Großer Platz, wielki plac o powierzchni 350 tys. metrów kwadratowych i co widzimy wokół niego? Monumentalne, walące się ruiny. Cóż takiego się stało? Wielka Rzesza, która wygrała drugą wojnę światową, przegrała trzecią? Absolutnie nie, dziadek Adolf spoczywa już dawno w mauzoleum, ale władza nazistów trzyma się mocno. Dlaczego zatem w centrum Berlina, Stolicy Świata, stoją ruiny? Odpowiedź na to znana była już przez II wojną światową i to w naszym świecie, a nie alternatywnym.